CURSOS - XORNADAS DE FORMACIÓN

I XORNADAS DE ATENCIÓN  EDUCATIVA HOSPITALARIA E DOMICILIARIA

I XORNADAS   DE   CONVIVENCIA


V XORNADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVAVI XORNADAS PONTES PARA A INCLUSIÓN: TDAH


XORNADAS FORMATIVAS DE XESTIÓN DE ANPAS


CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO 15/16