miércoles, 21 de septiembre de 2016

MANIFESTACIÓN 22 DE SETEMBRO AS 18:00 h.

O Xefe Territorial afirma na prensa que FOANPAS pide o peche do bacharelato en San Tomé e Santa Irene. FALSO.
FOANPAS pide que San Tomé e Santa Irene teñan a mesma consideración que o resto dos centros de secundaria da zona e ofrezan todas as liñas de bacharelato que precisen para garantir aos seus alumnos da ESO a continuación dos seus estudos no mesmo centro. Tamén pide que estes centros admitan ao alumnado da ESO que son capaces de atender.
O Xefe Territorial afirma que os escolares de Navia tardarán cinco minutos en chegar ao instituto de Valadares. FALSO.
Os nenos de Navia, xa este ano, collen o autobús ás 7:45 para chegar ás súas clases ás 8:45 en Valadares, en primeiro curso da ESO.
O Xefe Territorial afirma que o Alexandre Bóveda ten catro centros adscritos (Balaidos, Seis do Nadal, Virxe do Rocío e Illas Cíes) e que o Castelao de Navia está adscrito a Valadares. FALSO.
O Alexandre Bóveda ten agora mesmo cinco centros adscritos (Balaidos, Seis do Nadal, Virxe do Rocío, Illas Cíes e Castelao). Para modificar a adscrición, tal e como a normativa establece, a persona titular da xefatura territorial ten que escoitar ao consello escolar municipal e a xunta provincial de directores, tras informe da inspección educativa. Este trámite non foi levado a cabo.
Estas afirmacións falsas son publicadas xusto un día despois de que o Conselleiro se comprometese públicamente ante as ANPAs a facer un estudo técnico sobre a zonificación e a adscrición na nosa cidade. É este o resultado do estudo?
E afirma que estas decisións se toman tendo en conta a opinión dos centros e dos usuarios. Que centros?, que usuarios? FALSO.

POR UNHA ZONIFICACIÓN E UNHA ADSCRICIÓN XUSTA E
POLA DIMISIÓN DO XEFE TERRITORIAL